Portal zgłoszeń internetowych

Aplikacja eZgłoszenia jest narzędziem usprawniającym komunikację firmy z klientem poprzez usystematyzowanie procesu wysyłania i monitorowania zgłoszeń. Oprócz zgłoszeń podzielonych na określone kategorie, tą drogą można udostępniać dokumenty elektroniczne oraz programy. Jest też funkcja pozwalająca przez kontrahenta zaakceptować naszą ofertę, przy okazji uzupełniając ją o dodatkowe informacje. Klient ma dostęp do wybranych zestawień, tabel przestawnych i wykresów w oparciu o przyznane role. Funkcjonowanie usługi buduje historię działań, co na pewno jest pomocne dla rozwoju i budowania wspólnych relacji z klientem.

Obsługa zgłoszeń:

 • W systemie zgłoszeniowym pracujemy na wspólnych danych (osoba od klienta, pracownik). Nie ma potrzeby ich uzgadniania czy przekazywania.
 • Portal obsługuje różnego rodzaju zgłoszenia. Jakie informacje i w jaki sposób będą przetwarzane przez system jest definiowane na poziomie kategorii zgłoszenia.
 • System wychwytuje zagrożenia (zgłoszenia bez odpowiedzi, przeterminowane, nie zadekretowane) alertując poprzez maila odpowiednie osoby.
 • Tworzenie i monitorowanie zgłoszeń roboczych. Umożliwia to wstępne przygotowanie zgłoszenia przez każdego użytkownika. Później, po zatwierdzeniu przez koordynatora jest przesłane do producenta. Może też koordynator samodzielnie je realizować, a po zakończeniu przekazać do archiwum.
 • Każdy, kto ma dostęp do systemu może w ramach swoich uprawnień sam sprawdzić stan realizacji konkretnego zgłoszenia.
 • Tworzy bazę wiedzy, dzięki której łatwiej zarządowi monitorować proces i podjąć działania usprawniające obsługę zgłoszeniową. Do wykorzystania zbiorcze zestawienia, tabele przestawne i wykresy.
 • Pracując na systemie łatwiej nam realokować zasoby (przydział osób do zadań, zastępstwa), wychwycić wspólne tematy a trudniej zagubić korespondencję.
 • Do zgłoszenia można podpinać dowolną ilość załączników (plików), ale ich sumaryczna wielkość nie może przekraczać 16MB. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest podpinanie plików wykonywalnych np.EXE (można je wysłać po spakowaniu).

Pozostałe funkcje:

 • Zatwierdzanie oferty przez klienta z wyzwoleniem określonych konfigurowanych zdarzeń (np. utworzenie zamówienia, dostęp do dodatkowej dokumentacji). Podczas akceptacji oferty klient ma możliwość uzupełnienia oferty o określone dane (opcjonalne i wymagane).
 • Pobieranie programów, faktur elektronicznych, instrukcji i innych plików w zależności od indywidualnych ustawień do kontrahenta. Monitoring pobrań.
 • Dostęp do danych finansowych w oparciu o role użytkownika.
 • Chronologiczny wykaz ważniejszych zmian w programach.
 • Panel administracyjny dla klienta do samodzielnego zarządzania operatorami (dodawanie, edycja, deaktywacja, zmiana roli, adresu mailowego).

Cechy wynikające z zastosowanej technologii:

 • Możliwość tworzenia własnych zestawień, tabel przestawnych i wykresów.
 • Możliwość szybkiej i taniej zmiany wyglądu interfejsu programu, dostosowanej do konkretnego użytkownika. Kilkanaście skórek do wyboru.
 • Obsługa dużej liczby przeglądarek, w tym na urządzeniach mobilnych. Są stworzone i rozwijane trzy interfejsy: desktopowy, na smartfony oraz na tablety.
 • Duża responsywność aplikacji osiągnięta poprzez przeniesienie logiki prezentacji na stronę klienta (Javascript, Ajax),
 • Korzystanie ze skrótów klawiszowych i technologii drag-drop.
 • Elastyczne skalowanie ekranu i możliwość tworzenia pulpitów użytkownika.
 • Wsparcie dla technologii rozpoznawania mowy rozwijanej przez Google.
 • Dostęp do wybranych funkcji systemu w oparciu o role użytkownika.
 • Uruchamianie aplikacji do dzwonienia (smartphone, skype) z linku do telefonu.
 • Możliwość wysyłania wiadomości SMS.
 • Możliwość integracji z mapą google.

Instrukcje obsługi:

Zaleca się stosowanie jednej z poniższych przeglądarek internetowych

Więcej o aplikacji można przeczytać na naszym forum użytkowników. Zapraszamy do aktywnego korzystania z tego środka komunikacji.